Privát Bérelszámoló Iroda KFT. - Eger Privát Bérelszámoló Iroda KFT. - Eger
Privát Bérelszámoló Iroda KFT. - Eger    Aktuális
-   Nyugdíj alap
-   Minimálbér alakulása
-   Végkielégítés mértéke
-   Felmondási idő mértéke
-   A munkavállalók részére járó éves fizetett szabadság mértéke
-   Munkáltató, kifizető adó és járulék terhei
-   Munkavállaló adó és járulék terhei
-   Társadalombiztosítási járulék
-   Egészségügyi hozzájárulás (ehó)
-   Munkaadói járulék
-   Szakképzési hozzájárulás
-   Rehabilitációs hozzájárulás
-   Egyéni járulék
-   Munkavállalói járulékNyugdíj számítás alapját képező éves kereset maximuma, egyéni nyugdíjjárulék fizetési felső határ (magán-nyugdíjpénztári tagdíj) alap:
  Felső határ összege
 NapiÉves
1992.03.01-től2500 -750 000
1993.01.01-től2500 -915 000
1994.01.01-től2500 - 912 500
1995.01.01-től2500 - 912 500
1996.01.01-től2500 -915 000
1997.01.01-től3300 -1 204 500
1998.01.01-től4290 -1 585 850
1999.01.01-től5080 -1 854 200
2000.01.01-től5520-2 020 320
2001.01.01-től6020-2 197 300
2002.01.01-től6490-2 368 850
2003.01.01-től 10 700 - 3 905 500
2004.01.01-től 14 500 - 5 307 000

^^ Fel

Minimálbér alakulása:
1990.09.15-től 5.600.-Ft/hó
1990.12.23-től5.800.-Ft/hó
1991.04.01-től7.000.-Ft/hó
1992.01.01-től8.000.-Ft/hó
1993.02.01-től9.000.-Ft/hó
1994.02.01-től10.500.-Ft/hó
1995.02.01-től12.200.-Ft/hó
1996.02.01-től14.500.-Ft/hó
1997.02.01-től17.000.-Ft/hó
1998.01.01-től19.500.-Ft/hó
1999.01.01-től22.500.-Ft/hó
2000.01.01-től25.500.-Ft/hó
2001.01.01-től40.000.-Ft/hó
2002.01.01-től50.000.-Ft/hó
2004.01.01-től 53.000.-Ft/hó

^^ Fel

Végkielégítés mértéke:
Legalább 3 éves munkaviszony esetén 1 havi átlagkereset
5 éves munkaviszony esetén2 havi átlagkereset
10 éves munkaviszony esetén3 havi átlagkereset
15 éves munkaviszony esetén4 havi átlagkereset
20 éves munkaviszony esetén5 havi átlagkereset
25 éves munkaviszony esetén6 havi átlagkereset

^^ Fel

Felmondási idő mértéke:
3 évet el nem érő munkaviszony esetén 30 nap
5 évet el nem érő munkaviszony esetén 35 nap
8 évet el nem érő munkaviszony esetén45 nap
10 évet el nem érő munkaviszony esetén 50 nap
15 évet el nem érő munkaviszony esetén 55 nap
18 évet el nem érő munkaviszony esetén 60 nap
20 évet el nem érő munkaviszony esetén 70 nap
20 évet meghaladó munkaviszony esetén 90 nap

^^ Fel

A munkavállalók részére járó éves fizetett szabadság mértéke:
25 éves kor alatt 20 nap
25 éves kor felett 21 nap
28 éves kor felett 22 nap
31 éves kor felett 23 nap
33 éves kor felett 24 nap
35 éves kor felett 25 nap
37 éves kor felett 26 nap
39 éves kor felett 27 nap
41 éves kor felett 28 nap
43 éves kor felett 29 nap
45 éves kor felett 30 nap

^^ Fel


 

Munkáltató és a munkavállaló adó és járulék terhei, mértékei:

 

Munkáltató, kifizető adó és járulék terhei:

Társadalombiztosítási járulék :

- Egészségbiztosítási járulék: 11 %
- Nyugdíjbiztosítási járulék: 18 %

Egészségügyi hozzájárulás:

- Tételes: 3.450.-Ft/fő/hó
- Százalékos: 11 %

Munkaadói járulék: 3 %

Szakképzési hozzájárulás: 1.5 %

Rehabilitációs hozzájárulás: 117.600.-Ft/fő/év^^ FelMunkavállaló adó és járulék terhei:

Egyéni járulék:

- Egészségbiztosítási járulék: 4 %

- Nyugdíjjárulék: 8,5 % vagy

- Magánnyugdíj pénztári tagdíj: 8 % és

- Nyugdíjjárulék: 0.5 %

Munkavállalói járulék: 1 %

Személyi jövedelemadó:

800.000 Ft éves jövedelemig 18%

800.001 Ft és 1.500.000 Ft éves jövedelem között
144.000 Ft és a 800.000 Ft-on felüli rész 26 %-a

1.500.000 Ft éves jövedelem felett
326.000 Ft és az 1.500.000Ft-on felüli rész 38 %-a

 

^^ Fel


 

Adó és járulék alapok:

 

Társadalombiztosítási járulék:

A foglalkoztató 29 %-os mértékű társadalombiztosítási járulékot fizet az általa foglalkoztatott biztosítottak részére a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony alapján kifizetett, elszámolt jövedelem után.

Különösen:

munkabér, prémium, jutalom, betegszabadság idejére járó díjazás, végkielégítés,

adóköteles:

-bel- és külföldi napidíj,
-szállásköltség,
-étkezési-, albérleti-, üdülési hozzájárulás,
-munkaruha juttatás


^^ Fel


 

Egészségügyi hozzájárulás (ehó):

Tételes ehó:

A munkáltató illetve a kifizető a vele un. „főfoglalkozású”

  1. munkaviszonyban,

  2. személyes közreműködési kötelezettséget vállaló tagsági viszonyban,
    állók után terheli az ehó fizetési kötelezettség.

  3. Bedolgozói-, megbízási-, vállalkozási jellegű, illetőleg felhasználói szerződésen alapuló, továbbá választott tisztségviselői jogviszonyban állók ezen adójellegű kötelezettség akkor áll fenn, ha e jogviszonyból származó jövedelem meghaladja a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér havi összegének 30 %-át.

    Kivéve: ha ezen foglalkoztatottak után munka- vagy tagsági viszonyuk alapján más munkáltató illetve kifizető a tételes ehót megfizeti.

A tételes ehó összege: havi 3.450.-Ft, napi 115.- Ft.

Százalékos ehó:

Ha a munkáltató illetve a kifizető olyan, az adóelőleg megállapítása során figyelembe vett jövedelmet fizet ki a magánszemély részére, amely nem képezett társadalombiztosítási járulék alapot a 11 %-s mértékű ehót kell megfizetnie.

A cégautó magáncélú használatára tekintettel a munkáltató illetve a kifizető havonta a cégautó adójának 25 %-t fizeti meg eho címén.


^^ Fel


Munkaadói járulék:

A munkáltató a munkaviszonyba álló munkavállalója részére kifizetett és elszámolt bruttó kereset, végkielégítés, betegszabadság idejére adott díjazás,

adóköteles
- természetbeni juttatás,
- étkezési hozzájárulás,
- üdülési hozzájárulás, valamint a
munkavállaló részére biztosított cégautó adójának 25 % után

3 % munkaadói járulékot köteles fizetni.


^^ FelSzakképzési hozzájárulás:

Az éves bérköltség 1,5 %-a.

Bérköltség:

Kettős könyvvitelt vezető hozzájárulásra kötelezettnél az éves (egyszerűsített éves) beszámolóban kimutatott bérköltség, illetőleg külföldi vállalkozó esetében az általa elszámolt bérköltség.

Egyszeres könyvvitelt vezető és egyszerűsített beszámolót készítő hozzájárulásra kötelezettnél - a tag személyes közreműködése ellenértékeként kivett összeg kivételével- a pénzforgalmi könyvvitelben elszámolt bérköltség.

Egyéni vállalkozó esetében a munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállaló részére kifizetett bérköltség.


^^ Fel


Rehabilitációs hozzájárulás:

Ha a munkáltató által foglalkoztatott munkavállalók éves átlagos statisztikai létszáma a 20 főt meghaladja és ebből a megváltozott munkaképességű munkavállalók száma nem éri el az 5 %-os kötelező foglalkoztatási szintet,
akkor rehabilitációs hozzájárulás címén a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám után 2004. évben 117.600.-Ft/fő összeget kell megfizetni.

 

^^ Fel


Egyéni járulék:

Egészségbiztosítási járulék:

A társadalombiztosítási járulék alapot képező jövedelem 4 %-a.
Kivéve: a természetbeni juttatásokat.


Nyugdíjjárulék:

A társadalombiztosítási járulék alapot képező jövedelem 8,5 %-a,
magánnyugdíjpénztári tagsági viszonyban állók esetében 0.5 %-a,
de maximum napi 14.500.- illetve évi 5.307.000.-Ft. járulék fizetési
felső határig.


Magánnyugdíjpénztári tagdíj:

A társadalombiztosítási járulék alapot képező jövedelem 8 %-a,
de maximum napi 14.500.- illetve évi 5.307.000.-Ft. tagdíj fizetési
felső határig.

 

^^ Fel


 

Munkavállalói járulék:

A munkavállaló a munkaviszonya alapján kapott bruttó keresete után
1 % munkavállalói járulékot köteles fizetni.
Kivéve: az öregségi-, rokkantsági-, és baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülők illetve arra jogosultságot szerzett munkavállalók.

^^ Fel
Főoldal | Bemutatkozás | Szolgáltatás | Határidők | Aktuális | Kapcsolat | Egyéb

Copyright© www.privatber.hu All Rights Reserved

Készítette